Home Služby/Dienste Ceny/Preise Kontakt Reference/Referenzen Fotogalerie INGRID DLOUHÁ
mobil: +420 602 485 605, skype: ingriddlouha, viber: +420 602 485 605

Dienstleistungen

Übersetzungsleistungen

Übersetzungen für den internen Bedarf sowie zur Veröffentlichung zu kommerziellen sowie nichtkommerziellen Zwecken, zum Beispiel: Bedienungsanleitungen Berichte Dokumentationen Gesetze Korrespondenz Lehrunterlagen Literatur Präsentationen Produktbeschreibungen Protokolle Verträge Vorschriften Webseiten Werbung Zeitungsartikel Zeugnisse

Dolmetscherleistungen

informativ begleitend konsekutiv simultan Konferenzdolmetschen das alles im In- als auch Ausland telefonische Assistenz

Beispiele von gedolmetschten Maßnahmen

Arbeitstreffen Ausstellungen Besichtigungen/Exkursionen Beratungen Einschulungen des Personals (auch im Betrieb) Festivals Geschäftsverhandlungen Hauptversammlungen Konferenzen Messen Präsentationen Pressekonferenzen Sitzungen von Gesellschaftsorganen Telefonische Konferenzen Verhandlungen mit Behörden Vorträge Workshops

Dolmetschertechnik

Erfahrungen mit üblicher stationärer sowie mobiler Dolmetschertechnik.

Fachgebiete

Bergbau Fremdenverkehr Marketing Verkehr Webdesign Glasindustrie Holzindustrie Logistik Sozialwissenschaften Verlagswesen Werbung Gastronomie Geschichte Elektrotechnik Chemie EDV/IT Handelskorrespondenz Ökonomie Recht

Lektorat/Korrekturen

Bei Ihren Vorhaben erreichen Sie mehr, wenn Sie einen gut formulierten, auf die Zielgruppe abgestimmten Text haben. Mit Feingefühl optimiere ich Ihnen den Stil – unter dem Aspekt der Aussagekraft, der Verständlichkeit und der Wirkung. Als Ergebnis erhalten Sie klar verständlichen Text, logisch aufgebaut und sprachlich korrekt, mit einheitlicher Schreibweise und Terminologie. Entscheiden Sie sich für eine reine Korrektur, verbessere ich im Text lediglich die Rechtschreibung und Grammatik. Bei umfassendem Lektorat fremder Übersetzungen prüfe ich die Übersetzung auf ihre Richtigkeit, berücksichtige dabei auch die sprachlichen Nuancen und kulturellen Eigenheiten. Selbstverständlich ist auch nur ein einfaches Korrekturlesen, d. h. Prüfen der inhaltlichen und grammatikalischen Korrektheit der Übersetzung möglich.

Fremdsprachige Recherchen

Beispiele: Artikelsuche in Fachzeitschriften Auswertung von Anzeigen in ausländischen Zeitungen Monitoring in Periodiken Waren- und Dienstleistungsangebote (Kataloge, Preislisten) Gesetzeslage in bestimmten Bereichen Firmensuche (Handelsregister und Branchenbücher) Adressensuche Hotelsuche

Sonstige Dienstleistungen

Abwicklung fremdsprachiger Agenda (für Unternehmen, Institutionen und auch Privatpersonen) Kommunikation mit ausländischen Partnern (per Telefon, Fax, E-Mail) Hilfe bei amtlichen Angelegenheiten an tschechischen Behörden (für ausländische Unternehmen oder Privatperson) Organisationsdienste bei Konferenzen, Seminaren, Messen,...

Služby

Překladatelské práce

Překlady pro interní potřebu i publikování komerčního i nekomerčního charakteru, například dokumentace korespondence literatura návody k použití novinové články popisy výrobků prezentace protokoly předpisy reklama smlouvy učební podklady webové stránky zákony, předpisy zápisy zprávy

Tlumočnické práce

tlumočení informativní tlumočení doprovodné tlumočení konsekutivní tlumočení simultánní tlumočení konferenční to vše v tuzemsku i zahraničí telefonická asistence

Příklady tlumočených akcí

exkurze/prohlídky festivaly jednání na úřadech konference obchodní jednání porady pracovní setkání prezentace přednášky semináře telefonické konference tiskové konference valné hromady veletrhy výstavy zasedání orgánů společností zaškolování personálu (i v provozu)

Tlumočnická technika

Zkušenosti s běžnou tlumočnickou stacionární i mobilní technikou.

Odborné zaměření

cestovní ruch doprava hornictví internetové stránky marketing dřevozpracující průmysl logistika nakladatelská činnost polygrafie reklama sklářský průmysl společenské vědy gastronomie historie elektrotechnika chemie ekonomika obchodní korespondence právo výpočetní technika/IT

Lektorát/korektury

U Vašich záměrů dosáhnete lepších výsledků, když budete mít dobře formulovaný a na cílovou skupinu zaměřený text. Podle Vašeho přání Vám s citem zoptimalizuji styl a to z aspektu jeho vypovídací schopnosti, srozumitelnosti a účinnosti. Ve výsledku obdržíte jasně pochopitelný, logicky strukturovaný a jazykově korektní text s jednotnou notací a terminologií. Rozhodnete-li se pro samotnou korekturu, vylepším v textu pouze pravopis a gramatiku. U komplexního lektorátu cizích překladů kontroluji správnost překladu, při tom ale zohledním rovněž jazykové nuance  a kulturní zvláštnosti. Možná je samozřejmě i prostá korektura. t. zn.  kontrola obsahové a gramatické správnost překladu.

Cizojazyčné rešerše

Příklady hledání článků v odborných časopisech vyhodnocení inzerátů v zahraničních novinách monitoring  periodik nabídky zboží a služeb (katalogy, ceníky) stav zákonodárství v určitých oblastech hledání firem (zahraniční obchodní adresáře) hledání adres hledání hotelů

Ostatní služby

vyřizování cizojazyčné agendy (pro firmy, instituce i soukromé osoby) komunikace se zahraničními partnery (telefonem, faxem, e-mailem) pomoc při vyřizování úředních záležitostí na českých úřadech (pro firmy i soukromé osoby ze zahraničí) organizační služby při konferencích, seminářích, výstavách,...

Překladatelské a tlumočnické práce - čeština/němčina

Übersetzungs- und Dolmetscherdienste - deutsch/tschechisch

Služby/Dienste